Ponúkame Vám:

Osobnú starostlivosť, o ktorú sa môžete s dôverou oprieť.

Modernú liečbu na základe vedecky overených medicínskych prístupov, ktoré Vám vieme zrozumiteľne vysvetliť.

Prvotriedny odborný prístup a ľudské porozumenie so záujmom pomôcť.

Diskrétnosť, ochranu Vašej identity a osobných údajov.

Ľudia

    MUDr. Genovéva Almássyová
      psychiatrička a psychoterapeutka
      almassy@psychoterapia.sk

    MUDr. Ján Ballx      
      psychiater a psychoterapeut
      ballx@psychoterapia.sk

    MUDr. René Pospíšil
      psychiater
      pospisil@psychoterapia.sk

    PhDr. Roman Oros      
      psychológ a terapeut
      oros@psychoterapia.sk


Odborné klinické vedenie spoločnosti zabezpečuje garant spoločnosti.


MUDr. Ján Ballx
odborný garant spoločnosti


2012 absolvoval supervízny výcvik
podľa kritérii Európskej asociácie Gestalt terapie

2007 atestoval Európskou atestáciou z psychiatrie

2003 po ukončení vzdelania podľa kritérií
Európskej asociácie pre psychoterapiu zložil
skúšku z psychoterapie

2002 atestoval zo všeobecnej psychiatrie v Bratislave

Absolvoval v roku 1998 na Lekárskej fakulte
Masarykovej Univerzity v Brne v odbore
všeobecné lekárstvo

Ako lekár, psychiater a psychoterapeut pôsobil dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej
aj v privátnej sfére: v Nitre(1998-2006), v Londýne (2005-2009), v Bratislave (2006-doteraz). Založil a vedie na Slovensku historicky prvú privátnu psychiatrickú ambulanciu špecializovanú na psychoterapiu.

Je riadnym členom Slovenskej lekárskej komory, Európskej Asociácie Gestalt terapie, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu. Aktívne sa podieľa na dianí v medzinárodnej psychoterapeutickej komunite i ako akreditovaný psychoterapeut a supervízor v psychoterapii. Účastní sa na výskume v oblasti psychiatrie, tvorí umelecky, učí, prednáša a publikuje o psychiatrii, umení, psychoterapii a psychosomatike.