Môžete nás kontaktovať sami a bez odporúčania.
Stačí, ak nám zavoláte a na hlasovom záznamníku zanecháte svoj odkaz a kontakt na Vás, prípadne napíšete email.

Ozveme sa Vám telefonicky naspäť a predbežne prekonzultujeme Váš prípad.
Táto úvodná telefonická konzultácia je bezplatná.

Od tohto momentu poskytujeme naše služby len na základe priamej platby.

Vaše prvé osobné stretnutie s lekárom alebo psychológom trvá obvykle do 90 minút.
V niektorých prípadoch je toto stretnutie aj zároveň prvým psychoterapeutickým stretnutím.

Ak je to potrebné lekár na jeho základe detailne posúdi Váš prípad a vypracuje písomnú lekársku správu,
ktorá je zhrnutím klinických nálezov a odporúčaní ďalšieho vhodného postupu.

Ak sa rozhodnete pre následnú zdravotnú starostlivosť preplácanú zdravotnou poisťovňou,
dokážeme Vám sprostredkovať aj ďaľšie pokračovanie starostlivosti touto cestou.

Mnohí klienti pokračujú okrem iných doporučených postupov aj v pravidelnej psychoterapii,
ktorá spočíva v pravidelnom stretávaní sa a konzultovaní Vašich ťažkostí.
Psychoterapeutickú liečbu kombinovanú s pravidelným klinickým monitorovaním
a racionálnou farmakoterapiou považujeme často za najúčinnejšiu z možných alternatív,
čo potvrdzuje aj súčasný vedecký výskum a overená klinická prax.**