Môžete nás kontaktovať zanechaním hlasového odkazu na záznamníku na telefónnom čísle  02 5443 0395
alebo aj e-mailom na  mail@psychoterapia.sk
Psychoterapeutické pracovisko
Železničiarska 4
Bratislava 811 04

telefón      02 5443 0395
email        mail@psychoterapia.sk
www          www.psychoterapia.sk

Identifikačné údaje spoločnosti

Psychoterapia s.r.o.
IČO    43860796
DIČ    2022616805


Bankové spojenie a údaje pre platbu

Príjemca
Banka
Číslo IBAN
Konštantný symbol
Variabilný symbol
Psychoterapia s.r.o.
VUB a.s.
SK4202000000002432469258
0308
Váš dátum narodenia